Tillsammans är vi över 1 miljon medlemmar och gör arrangemang med en samlad publik på över 20 miljoner besökare årligen.

 

Medlemmar MAIS

Kammarmusikförbundet (RSK)
Kontaktnätet – riksorganisation för ideella kulturföreningar
Riksförbundet arrangörer av nutida konstmusik (RANK)
Riksförbundet för Folkmusik och Dans (RFoD)
Svensk Jazz
Sveriges Körförbund
Sveriges Orkesterförbund (SOF)

 

Medlemmar SIOS

Assyriska riksförbundet
Chilenska riksförbundet
Eritreanska riksförbundet
Finlandssvenskarnas riksförbund
Grekiska riksförbundet
Iranska riksförbundet
Italienska riksförbundet
Kurdiska riksförbundet
Polska riksförbundet
Portugisiska riksförbundet
Riksförbundet Roma International
Ryska riksförbundet
Serbernas riksförbund
Spanska riksförbundet
Syrianska riksförbundet
Turkiska riksförbundet