Organisation

Ideell kulturallians startade som ett nätverk på initiativ av Riksteatern, Amatörkulturens samrådsgrupp (ax), Musik Arrangörer i Samverkan (MAIS), Bygdegårdarnas Riksförbund och Folkets Hus och Parker hösten 2008.  Syftet med att bilda ett nytt samarbetsorgan var att man ville tydliggöra de stora kulturella samhällsinsatser som görs av organisationernas medlemmar.  Det saknades politiska strategier för hur den ideella kultursektorn skulle stimuleras, stöttas och utvecklas ur ett regionalt och nationellt perspektiv. Ganska snart utvidgades nätverket och idag representerar Ideell kulturallians över ett 50 – tal organisationer.

2010 bildades föreningen Ideell kulturallians (IKA). Representantskapet är organisationens högst beslutande organ och verksamheten leds av en styrelse.Varje medlemsorganisation har en representant i representantskapet och varje medlemsorganisation väljer vem man önskar representera organisationen. Representantskapet träffas mellan tre till fyra ggr per år inklusive årsmötet. Styrelse består av fyra ledamöter och en ordförande.

Ideell kulturallians gick från att vara ett nätverk till att bilda en organisation men i stort sett arbetar vi på samma sätt som tidigare. Nu som då, träffas styrelse och representanter för att diskutera aktuella frågeställningar, ibland kan vi kalla på kort varsel, kontinuerliga rapporter om vad som händer skickas ut till representanterna och alla har ett ansvar att sätta sig in i de kulturpolitiska frågorna och stötta de regionala allianserna.  Att vara representant kräver ett aktivt engagemang.

Ideell kulturallians finansieras genom ett verksamhetsbidrag från Statens Kulturråd och medlemsavgifter. Dessa medel bekostar bl.a. en tjänst.  Tjänsten har varit placerad hos olika organisationer, Riksteatern, Bygdegårdarnas Riksförbund och nu hos Sveriges Hembygdsförbund. Tanken med att skifta arbetsplatser är ett ömsesidigt utbyte av kunskap och fördjupad förståelse för våra olika verksamhetsområden samt att utveckla nätverk av kontakter.

Medlemsavgiften är differentierad och bygger på organisationernas omsättning:

0-5 miljoner                           5 ooo kr

5-25 miljoner                      15 000 kr

25 miljoner och mer        25 000 kr

 

[ul style=”1″]
[li]List Style [/li]
[li]List Style [/li]
[li]List Style [/li]
[/ul]