VÅRA PROJEKT

Här kan du läsa mer om våra projekt.

KICK-projektet

KICK-projektet är ett treårigt projekt som har som mål att i samverkan med fem medverkande regioner skapa metodutveckling för förbättrade förutsättningar för samrådsprocesser med civilsamhället, inom ramen för kultursamverkansmodellen.

Läs mer >>