IKA Såne deltog på Regionalt Forum, temat var ”Ny i Skåne – tillsammans för en lyckad integration”. En stor dialogmässa med ca 240 deltagare från kommuner, region o idéburen sektor. IKA Skåne hade sin egna station och talade integration och kultur.

”Vad gör kulturen för människor på flykt” var en konferens med 150 deltagare från bibliotek, regionen o kommun. IKA Skåne fick tid på scenen att presentera kulturföreningarnas insatser för männsikor på flykt.

 

Ideell kulturallians Skåne

Ordförande
Sven Jensén
sven.jensen@goinge.net
(Skånes Hembygdsförbund)