STUDIEHANDLEDNING: HÖJ RÖSTEN I KULTURPOLITIKEN

Vi har släppt en studiehandledning! Materialet är tänkt att användas som en studiecirkel om regionala kulturplaner och samverkan. Syftet är att stötta civilsamhällets organisationer i att engagera sig i kulturplaneprocesserna.

Studiehandledningen är uppbyggd kring 5 studieträffar:

STUDIETRÄFF 1: VAD ÄR KULTUR?
Träffen tar upp vad som menas med kultur, kulturpolitik och kulturens roll i samhället. Tre avsnitt ger olika perspektiv på nationell, regional och kommunal kulturpolitik. Sista delen handlar om förutsättningarna för civilsamhällets organisationer, förr och nu.

STUDIETRÄFF 2: EN NY MODELL FÖR KULTURSAMVERKAN
Träffen handlar om kultursamverkansmodellen, kulturplaner och statens och regionernas ansvar. Ett avsnitt tar upp vad som ingår i kulturpolitiken, ett annat om kulturpolitiska aktörer som bidrar till kulturplanen. Sista avsnittet tar upp olika former av samverkan mellan offentligheten och det civila samhället, som Överenskommelsen och Idéburet offentligt partnerskap.

STUDIETRÄFF 3: KULTURPLANENS INNEHÅLL
Träffen ger mer kunskap och tips för den som vill läsa och analysera en regional kulturplan. Den regionala kulturplanens struktur och innehåll, hur den regionala strategin syns i kulturplanen, nyckelord och vägval för regionen. Det sista stycket har diskussionsfrågor kopplade till ordlistan med begrepp och definitioner som finns längst bak i studiehandledningen.

STUDIETRÄFF 4: TYCK TILL OM KULTURPLANEN
Träffen tar upp de möjligheter en kulturförening och en regional Ideell kulturallians har att påverka kulturplanen via samråd, dialog och remissrunda. Vi följer den politiska processen innan regionens politiker antar kulturplanen: vilka aktörer som finns, vilken roll och inflytande de har. Sista delen handlar om hur det går till att skriva en remiss.

STUDIETRÄFF 5: FORTSÄTT VARA EN RÖST FÖR KULTUREN
Under den här träffen tittar vi närmare på hur regionen arbetar med sin kulturplan när den är beslutad och klar. Hur regionen gör uppföljningar till Kulturrådet och hur de bör återkoppla till civilsamhället.

Studiehandledningen är tänkt att ge verktyg till alla er som vill vara med och delta och påverka samråden runt kulturfrågor. Eller för dig som bara vill lära dig mer om kulturpolitik och delta i samtal om kulturens värde.

Använd vår studiehandledning!

Här kan du ladda ned och läsa studiehandledningen i sin helhet.

Ladda ned >>