YTTRANDEN

Här finns Ideell kulturallians remissvar, yttranden, debattartiklar och skrivelser.


Svar Regional kulturplan Gävleborg 2019-2021, 23 maj 2018

Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop (Ds 2017:8), 14 juni 2017

Yttrande För Sveriges landsbygder (SOU 2017:1), 22 mars 2017

En inkluderande kulturskola på egen grund (SOU 2016:69), 14 mars 2017

Svar Promemoria Vissa skattefrågor, 21 februari 2017

Palett för ett stärkt civilsamhälle! (Text i tidskriften Kurage), 2016

Kulturlivets ideella organisationer bildar allians (Text i Sveriges Kommuner och Landstings publikation ”På väg mot ett starkare Kultursverige”), 2010

Remissvar på Kulturutredningens betänkande (SOU 2009:16), 2019